Het huidige Rozenkruis

Het Rozenkruis heeft als ‘gnostieke Geestesschool’ zijn wortels in de zeventiende eeuw en kent vele vertakkingen over de hele wereld. In de loop van de twintigste eeuw ontstond in Nederland de vorm zoals we die nu hier kennen.

 

Jan van Rijckenborgh, pseudoniem voor Jan Leene (1896-1968), speelde hierin een belangrijke rol. Onder meer heeft hij de Jan van Rijckenborghschool gesticht (1962). Hij wenste een school waar alle kinderen welkom zouden zijn, omdat ieder kind ongeacht afkomst, cultuur of geloof eenzelfde aangeboren nieuwsgierigheid heeft, een openheid naar het goddelijke. Jan van Rijckenborgh wenste een school met een atmosfeer waarin deze openheid kan blijven bestaan.

 

Tegenwoordig is het Rozenkruis een organisatie die over de hele wereld vele ontmoetingsplekken heeft. In veel grotere steden zijn centrumgebouwen te vinden; hier worden allerlei activiteiten georganiseerd, ook voor kinderen. Tevens zijn er lezingen bij te wonen. Dan zijn er zogeheten tempels; een gebouw of een ruimte in een centrumgebouw, waar diensten worden gehouden. In deze diensten wordt de levenshouding vanuit de gnosis belicht en liederen gezongen die hiertoe inspireren.


Voor grote groepen zijn er conferentieoorden. Hier worden, veelal internationale, lezingen en bijeenkomsten gehouden. In Nederland zijn twee conferentieoorden: Renova (in Bilthoven) en Noverosa (Doornspijk, op de Veluwe). Op Noverosa worden regelmatig kinderweekenden georganiseerd. De kinderen maken via verhalen in de sprookjessfeer, geschreven door de jeugdleiders, spelenderwijs kennis met de basisbegrippen uit de gnosis. De diensten worden gehouden in een tempel, die zich ook op het terrein bevindt. De weekenden van de jongere kinderen (vanaf 6 jaar) kennen vooral de sprookjesachtige sfeer, terwijl bij de oudere kinderen geleidelijk aan wordt gestimuleerd om zelf na te denken over allerlei levenszaken en het eigen leven en handelen te onderzoeken en te leren kennen. In Nederland is een actieve jeugdafdeling, die onder andere de weekenden op Noverosa organiseert.

 

De kinderen van de Jan van Rijckenborghschool gaan vier keer per jaar naar de tempel in een nabij gelegen centumgebouw. Dit gebeurt bij de start en afsluiting van het schooljaar, met Kerstmis en met Pasen. Voor de beide scholen zijn dat de tempels in Hilversum en Alkmaar. In de dienst wordt een verhaal verteld en liedjes gezongen uit de liedbundel geschreven voor de jeugd. Ouders zijn hierbij van harte uitgenodigd.
De kinderen uit groep 1-4 (in Hilversum) gaan jaarlijks een dag naar Noverosa. Vanaf groep 5 gaan alle kinderen van beide scholen jaarlijks drie dagen op schoolkamp naar Noverosa.

 

Men kan lid of leerling worden van het Rozenkruis. Voor beiden wordt een financiële bijdrage gevraagd. Bij lidmaatschap wordt men geïnformeerd en uitgenodigd bij allerlei activiteiten. Leerlingschap gaat een stap verder. Dan wordt verwacht dat men het gnostisch pad actief leeft en een actieve rol in de organisatie vervult. Onthouding van alcohol, tabak en het eten van vlees en vis zijn hier deel van. De leerkrachten van de Jan van Rijckenborghscholen zijn allemaal leerlingen van het Rozenkruis.


Het leerlingschap kan ook weer verbroken worden; persoonlijke vrijheid wordt heel belangrijk gevonden en gezien als de enig juiste basis voor wat ieder mens zelf ziet als zijn of haar roeping. In de centrumgebouwen worden regelmatig activiteiten en lezingen georganiseerd die open staan voor alle belangstellenden. Ook bestaat er een vrijblijvende oriënteringscursus. Tempeldiensten zijn afgestemd op verschillende niveaus van kennis en er zijn regelmatig diensten toegankelijk voor iedereen. Kijk voor meer informatie op www.rozenkruis.nl

 

In onderstaande video gaat Beatrice in gesprek met Else Meeter zij voeren een prachtige open dialoog. De moeite waard om te kijken als u meer te weten wil komen over het leven a;s Rozenkruiser.

 

In gesprek met een rozenkruiser: interview met Else Meeter - YouTube

 

Als u zich abboneert op deze Youtube pagina van het Gouden Rozenkruis dan blijft u op de hoogte van actuele video's.