Tussen de middag

De kinderen van de Jan van Rijckenborghschool kunnen tussen de middag op school overblijven en eten hun zelf meegebrachte lunch in hun eigen klaslokaal. Dit wordt begeleid door overblijfouders. De kleuters hebben een uur pauze. Zij spelen eerst een half uur buiten en daarna worden er voorgelezen door de overblijfouders en spelen zij in de klas. De hogere groepen hebben een pauze van 35 minuten. Zij eten en drinken met elkaar en gaan dan naar buiten. Er wordt tijdens het eten geen film gekeken.
Het overblijven tussen de middag wordt geregeld door overblijfouders. Zij zijn ingeroosterd op vaste dagen en ontvangen hiervoor een vergoeding. De eindverantwoordelijkheid voor het overblijven ligt bij de school. De vrijwillige overblijfbijdrage wordt ingezet voor de vergoeding van de begeleiding van de kinderen tijdens het overblijven en voor relevante materialen. De financiën worden beheerd door het “Overblijfcollectief”.

Contactpersonen voor het overblijven zijn voor Heiloo: Marcus en Louise.