Organisatie

ST. SCHOLEN VAN HET ROZENKRUIS

Het stichten en onderhouden van de Jan van Rijckenborghscholen gaat uit van de Stichting Scholen van het Rozenkruis. Het bestuur van de Stichting Scholen van het Rozenkruis is verantwoordelijk voor de scholen in Heiloo en Hilversum. Het bestuur van de Stichting Scholen van het Rozenkruis wordt aangesteld door een Raad van Toezicht. Zowel in de Raad van Toezicht als het bestuur van de Stichting Scholen van het Rozenkruis hebben leden van het Rozenkruis zitting.

De Jan van Rijckenborghscholen zijn aangesloten bij de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs (zie www.poraad.nl).

BESTUUR VAN STICHTING SCHOLEN VAN HET ROZENKRUIS

Voorzitter: Norbert Bollen
Secretaris: Piet Hoogewerf
Penningmeester: Feike Jagersma
Lid:  Ide Meeter & Pieter Oosters

Bestuurs- en managementondersteuning: OOG onderwijs en jeugd, Sofie Rijnberg

 

Vertrouwenspersoon: Pauline Sampiemon paulinesampiemon@gmail.com

BESCHIKBARE DOCUMENTEN

De volgende documenten zijn beschikbaar als download: 

  • Treasurystatuut (voor het laatst geactualiseerd in 2017). De overige documenten vindt u onder de downloads