Schooltijden

De schooltijden op de Jan van Rijckenborghscholen in Hilversum zijn als volgt:

Maandag                  08.45 – 15.00 uur
Dinsdag                    08.45 – 15.00 uur
Woensdag                 08.45 – 12.30 uur
Donderdag                08.45 – 15.00 uur
Vrijdag                     08.45 – 15.00 uur

 

De tijden van de middagpauze zijn als volgt: 

groep 1 en 2             12.00 – 13.00 uur
groep 3 t/m 8           12.30 – 13.00 uur

Groep 1-2 is woensdag vrij. 

N.S.O. IN HILVERSUM

De school in Hilversum heeft voor de naschoolse opvang een contract afgesloten met BINK. Desgewenst kunnen leerlingen van de Jan van Rijckenborghschool worden opgevangen door  de N.S.O.-locatie Het Mirakel. Ouders kunnen hun kinderen hiertoe zelf aanmelden bij BINK. Ouders kunnen uiteraard ook een keuze maken voor een andere aanbieder van naschoolse opvang. Zie de link www.binkkinderopvang.nl.

 

De schooltijden van de Jan van Rijckenborghschool in Heiloo zijn als volgt:

Maandag                  08.45 – 14.45 uur
Dinsdag                    08.45 – 14.45 uur
Woensdag                 08.45 – 12.30 uur
Donderdag                08.45 – 14.45 uur
Vrijdag                     08.45 – 14.45 uur

 

De tijden van de middagpauze zijn als volgt:

 groep 1 en 2             12.00 – 13.00 uur

groep 3 t/m 8           12.30 – 13.00 uur

Groep 1-2 is woensdag vrij. 

N.S.O. IN HEILOO

De school in Heiloo heeft een convenant afgesloten met kinderopvang Forte Kinderopvang en Villa Lilla. De leerlingen van de Jan van Rijckenborghschool worden opgevangen door de N.S.O.-locatie Mariënstein van Forte Kinderopvang. Ouders kunnen hun kinderen opgeven bij Forte Kinderopvang of Villa Lilla. Zie de link www.fortekinderopvang.nl of www.villalilla.nl.