Schooltijden

De schooltijden op de Jan van Rijckenborghscholen in Hilversum zijn als volgt:

Maandag                  08.45 – 15.00 uur
Dinsdag                    08.45 – 15.00 uur
Woensdag                 08.45 – 12.30 uur
Donderdag                08.45 – 15.00 uur
Vrijdag                     08.45 – 15.00 uur

 

De tijden van de middagpauze zijn als volgt: 

groep 1 en 2             12.00 – 13.00 uur
groep 3 t/m 8           12.30 – 13.00 uur

Groep 1-2 is woensdag vrij. 

 

BSO IN HEILOO

De Jan van Rijckenborghschool heeft een convenant afgesloten met kinderopvang Forte Kinderopvang Sportify Kids en Villa Lilla.  Ouders kunnen hun kinderen opgeven bij Forte Kinderopvang of Villa Lilla. Zie de link www.fortekinderopvang.nl of www.villalilla.nl of www.sportifykids.nl