Team

LEERKRACHTEN

Op de Jan van Rijckenborghscholen staan 1 of 2 groepsleerkrachten voor de klas. Er zjin vakleerkrachten beeldende vorming, drama en bewegingsonderwijs. De scholen beschikken gelukkig over een aantal breed inzetbare invalleerkrachten.

 

INTERNE BEGELEIDING EN REMEDIAL TEACHING

Beide Jan van Rijckenborghscholen hebben een intern begeleider (I.B.). De Intern Begeleider draagt de verantwoordelijkheid voor de jaarlijkse aanpassing van de zorgondersteuningsplannen, het schrijven van eventuele handelingsplannen door de leerkracht en het maken van groepsplannen. Daarnaast coördineert de Intern Begeleider de activiteiten op het gebied van Remedial Teaching, die meestal worden uitgevoerd in samknwerking met het lokale Samenwerkingsverband (SWV Noord-Kennemerland in Heiloo).

Juf Ronith

Remedial teacher

Juf Natascha

Groep 1-2

Juf Marije

Groep 1-2

Juf Coralie

Intern begeleider
Groep 3-4

Juf Mir

Groep 3-4

Meester Raphael

Directeur
Groep 5-6

Juf Enide

Groep 7-8

Juf Sylvia

Vakdocent Beeldende vorming

Meester Dave

Gymmeester

Juf Zoë

Stagiaire beeldende vaktherapie

Juf Lin

Groep 5-6

Juf Hilke

Groep 7-8

Juf Meru

Vakdocent drama