Team

LEERKRACHTEN

Op de Jan van Rijckenborghscholen staan 1 of 2 groepsleerkrachten voor de klas. Er zjin vakleerkrachten beeldende vorming, drama en bewegingsonderwijs  De scholen beschikken gelukkig over een aantal breed inzetbare invalleerkrachten.

 

INTERNE BEGELEIDING EN REMEDIAL TEACHING

Beide Jan van Rijckenborghscholen hebben een intern begeleider (I.B.). De Intern Begeleider draagt de verantwoordelijkheid voor de jaarlijkse aanpassing van de zorgondersteuningsplannen, het schrijven van eventuele handelingsplannen door de leerkracht en het maken van groepsplannen. Daarnaast coördineert de Intern Begeleider de activiteiten op het gebied van Remedial Teaching, die meestal worden uitgevoerd in samknwerking met het lokale Samenwerkingsverband (SWV Noord-Kennemerland in Heiloo).

Natascha van Galen

Groep 1-2 - Bekijk groep ›

Marije Peters

Groep 1-2 - Bekijk groep ›

Coralie Manson

Intern begeleider
Groep 3-4 - Bekijk groep ›

Mir van Galen

Groep 3-4 - Bekijk groep ›

Lin van Horen

Groep 5-6 - Bekijk groep ›

Raphael Brouwer

Directeur
Groep 5-6 - Bekijk groep ›

Enide Gerrits

Groep 7-8 - Bekijk groep ›

Hilke van Horen

Groep 7-8 - Bekijk groep ›

Sylvia Kooijmans

Vakdocent Beeldende vorming

Sietske Kleine Schaars

Vakdocent drama 

Dave Burger

Gymmeester

Juf Ronith

Remedial teacher