Agenda

9 oktober 2023
MR vergadering - 16:00
11 oktober 2023
Studiedag
21 t/m 29 oktober 2023
Herstvakantie
17 november 2023
Kinderen krijgen rapporten mee
20 t/m 24 november 2023
Oudergesprekken voor alle groepen
14 december 2023
Bestuursoverleg + MR - 18:15
22 december 2023
Kerstdienst + kerstviering. Kinderen vrij v.a. 12:00
Kerstdienst vindt plaats in Alkmaar (Oudegracht 114). Ouders regelen zelf het vervoer ernaartoe en terug naar school.
23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Kerstvakantie
25 januari 2024
Thema ouderavond v.a. 19:30
6 t/m 7 februari 2024
Doorstroomtoets groep 8
17 t/m 25 februari 2024
Voorjaarsvakantie
26 februari 2024
Studiedag
11 maart 2024
MR vergadering - 16:00
15 maart 2024
Rapporten mee
18 t/m 21 maart 2024
Deze week: oudergesprekken
28 maart 2024
Paasdienst en paasviering. Kinderen 12:30 vrij
Ouders zorgen voor eigen vervoer van en naar Alkmaar (Oudegracht 114) voor de Paasdienst.
29 maart 2024
Goede vrijdag - Kinderen vrij
1 april 2024
Tweede Paasdag - kinderen vrij
27 april t/m 12 mei 2024
Meivakantie
9 mei 2024
Hemelvaartsdag
20 mei 2024
2e Pinksterdag - kinderen vrij
26 t/m 28 mei 2024
Kamp groep 7/8
27 t/m 28 mei 2024
Kamp groep 5/6
4 juni 2024
Decoravond
vanaf 19:30 Met hulp van ouders wordt het decor voor het slottoneel gemaakt
10 juni 2024
MR vergadering - 16:00
17 juni 2024
Decoravond 19:30
Met hulp van ouders wordt het decor voor het slottoneel gemaakt
2 juli 2024
Generale repetitie eindtoneelstuk - tijdens schooltijd
5 juli 2024
SLOTTONEEL generale tussen 10:00 en 12:00 EINDVOORSTELLING v.a. 19:30
In theater de Beun
16 juli 2024
Afscheid groep 8 - 19:30 - aanwezig: (ouders/verzorgers van) groep 7/8
18 juli 2024
Slotdienst & jaarafsluiting te Alkmaar - 09:30 start zomervakantie
Ouders halen en brengen de leerlingen van/ naar de Oudegracht 114, Alkmaar
19 juli 2024
Studiedag
20 juli t/m 1 september 2024
Zomervakantie