OUDERBIJDRAGE

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt €100,- per kind (of een gedeelte daarvan bij instroom gedurende het schooljaar). U ontvangt hierover gedurende het jaar een bericht. Hoewel de ouderbijdrage een vrijwillig karakter draagt, helpt het ons voor het financieren van extra activiteiten als excursies, muziekonderwijs en materialen voor beeldende vorming.

Als er wordt gekozen de ouderbijdrage - om welke reden dan ook -  niet te betalen zal dit in geen geval leiden tot het uitsluiten van deelname aan activiteiten voor de leerlingen.