OUDERBIJDRAGE

De ouderbijdrage voor schooljaar 2018-2019 bedraagt €90,- per kind (of een gedeelte daarvan bij instroom gedurende het schooljaar). U ontvangt hierover aan het begin van het school een brief. Hoewel de ouderbijdrage een vrijwillig karakter draagt, is deze voor een kleine school als de onze onmisbaar, met name voor het financieren van extra activiteiten als excursies, muziekonderwijs en materialen voor beeldende vorming.