Rapportgesprekken

De school streeft ernaar om de kinderen zodanig te motiveren dat ze graag en vanuit zichzelf werken. 
Twee maal per schooljaar wordt aan de kinderen een rapport uitgereikt. Hierin wordt een beoordeling weergegeven. Op basis van dit rapport wordt met de ouders een gesprek gevoerd over de ontwikkeling van hun kind. Hierbij zijn altijd de beide duo-leerkrachten aanwezig. Het gesprek duurt 15 minuten. Het rapport wordt bewaard in het leerlingendossier. De groepen 3,5 en 7 voeren eerst een startgesprek waarin verwachtingen worden uitgewisseld en wordt besproken wat het kind enthousiasmeert. De kinderen zijn in groep 7 bij het gesprek aanwezig, bij de groepen 3 en 5 is dit optioneel. 

Het eerste rapportgesprek in november heeft de focus op de sociale ontwikkeling van het kind. 

In het tweede rapportgesprek in maart / april ligt de focus op de cognitieve ontwikkeling op basis van de dan bekende IEP-scores. 

 

Indien er vanuit de ouders of de leerkrachten behoefte is aan meer afstemming en overleg wordt een vervolggesprek gepland.