Welkom bij de Jan van Rijckenborghschool

De Jan van Rijckenborghschool in Heiloo is een kleinschalige basisschool met een doorlopend rooster. Het uitgangspunt van de school is ‘Leren met Hart, Hoofd en Handen’. Ofwel een evenredige ontwikkeling van het sociale, cognitieve en creatieve niveau. Er wordt gewerkt met projectonderwijs en reguliere lesmethodes, welke voldoen aan de kerndoelen. De vakken beeldende vorming en drama worden gegeven door vakdocenten. 
Het gevarieerde onderwijspakket en de brede ontwikkeling vertalen zich in een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen. De Jan van Rijckenborghschool doelt niet speciaal op cognitieve resultaten, maar biedt gedegen onderwijs waarin het kind zijn eigenheid ontwikkelt en leert delen en samenwerken.