Schoolklimaat

Op de Jan van Rijckenborghschool wordt hard gewerkt, vrolijk gespeeld en vrij geknutseld. Het schoolklimaat op de Jan van Rijckenborghschool wordt gekenmerkt door een warme, bewuste, spiritueel georiënteerde sfeer.

Samen met het brede aanbod van vakken vormt het een klimaat waarin het kind zich veilig en breed kan ontwikkelen. 

Op school wordt gewerkt met PBS (Positive behavior support) waarmee wij gewenst gedrag kunnen bevorderen en bekrachtigen. Het draagt bij aan een harmonisch en veilig (werk)klimaat dat wij onze leerlingen bieden. 

KLEINSCHALIGHEID

Om een veilige en harmonieuze sfeer te kunnen verwezenlijken, wil de school kleinschalig zijn. Het streven is om maximaal honderd leerlingen te hebben, verdeeld over vier combinatiegroepen. Kinderen van verschillende leeftijdsgroepen kennen en ontmoeten elkaar gemakkelijk, wat een grote saamhorigheid op school geeft. Door de kleinschaligheid zijn de lijntjes kort waardoor ouders gemakkelijk overleg kunnen hebben met leerkrachten of de directeur.

HET GEBOUW

Het schoolgebouw van de Jan van Rijckenborghscholen is zo ingericht dat er voldoende gespeeld kan worden. Zo kan het kind, kind zijn. Ook voor de oudere kinderen is er op gezette tijden gelegenheid om te spelen. Vanuit de gedachtegang van het Rozenkruis krijgt het schoonhouden van de ruimtes specifieke aandacht, want een schone ruimte biedt een schone sfeer, waarin het kind open kan zijn. Ook staat altijd een bos verse bloemen in de hal.

INSPIRATIE VANUIT HET ROZENKRUIS

De leerkrachten van de Jan van Rijckenborghschool zijn leerlingen van het Rozenkruis en hebben de intentie om bewust en respectvol om te gaan met elkaar, het bestuur en de ouders, en de kinderen te begeleiden op een manier die recht doet aan hun individuele weg. Voor de kinderen willen zij een voorbeeldfunctie vervullen. Deze sfeer op school wordt door veel ouders als warm ervaren.

DRIE VRAGEN

De leerkrachten willen de kinderen uitnodigen om hun eigen levensweg te leren kennen en te begrijpen. Drie levensvragen ‘Wie ben ik?’, ‘Waar kom ik vandaan?’, ‘Waar ga ik naar toe?’, vormen een kernthema, dat op allerlei manieren en met regelmaat terugkeert in het onderwijs. Iedereen is gelijk, maar toch verschillend.

VRIJHEID IN KEUZE

De filosofie van het Rozenkruis of een andere religieuze invulling wordt niet onderwezen op school. Want de eigen spirituele kern kan alleen van binnenuit ervaren worden en die ervaring is voor iedereen anders. Vrijheid in keuze wordt heel belangrijk gevonden. Ouders en kinderen worden volledig vrij gelaten in hun keuze om zich wel of niet te verdiepen danwel te verbinden met het Rozenkruis. Gezinnen van het Rozenkruis en niet-Rozenkruis onderhouden over en weer vrije en warme contacten. Kinderen van alle achtergronden zijn van harte welkom.

Het religieuze onderwijs heeft een algemeen karakter. Rond Kerstmis en Pasen wordt vanuit verschillende invalshoeken de kerst- of paasboodschap belicht. Soms wordt voorgelezen uit de kinderbijbel, soms wordt een sprookje (Oscar Wilde, Andersen) verteld waarin bijvoorbeeld de kerstgedachte naar voren komt. In de hogere groepen worden de grote wereldgodsdiensten behandeld binnen het vak Wereldoriëntatie.