Ouderavonden

Bij de aanvang van het schooljaar is er een algemene ouderavond, waarop de ouders informatie krijgen op schoolniveau. Er wordt terug gekeken naar de onderwijsvernieuwingen en verbeteractiviteiten van het voorgaande schooljaar.
De plannen voor het nieuwe schooljaar worden bekend gemaakt. De Intern begeleider belicht de structuur van de leerlingenzorg. Ook kan er informatie worden gegeven over nieuwe lesmethodes of didactische werkvormen. Verder worden de ouders voorgesteld aan de medezeggenschapsraad, het overblijfcollectief, het hoofdluispreventieteam en de sportcommissie.

Ook is er bij de aanvang van het schooljaar een klassenouderavond. Op deze avond vertellen de leerkrachten in het klaslokaal over het jaarprogramma van de desbetreffende klas. Er wordt iets verteld over de lesstof van taal en rekenen en ook welke wereldoriëntatieprojecten er zijn gepland. Het methodemateriaal kan op die avond ook worden ingekeken.
Op deze avonden bent u ook in de gelegenheid kennis te maken met andere ouders.

THEMA-AVOND

Halverwege het schooljaar vindt er nog een thematische ouderavond plaats. Voor deze avond kiest de school een thema. Dat kan liggen op het gebied van opvoeding en begeleiding of onderwijs. De ouders krijgen een uitnodiging waarin het thema bekend wordt gemaakt.