Schoolbestuur

Managementteam

De Jan van Rijckenborghscholen hebben ieder een eigen Managementteam (MT), dat bestaat uit de directeur en een ondersteunend teamlid. Het MT behartigt de belangen van de school, het personeel, de leerlingen, de ouders en verzorgers, bewaakt de kwaliteitsontwikkeling en onderhoudt contacten met de onderwijsinspectie.

Heiloo

Directeur: Marije Peters
Interne Begeleiding en directieondersteuning: Raphael Brouwer

Financiën en bedrijfsvoering: Sofie Rijnberg

 

Medezeggenschapsraad

Het Managementteam van de school stelt een medezeggenschapsraad (MR) aan, of houdt verkiezing bij meerdere kandidaten. In de MR zitten twee teamleden en twee ouders. Iedere twee jaar kunnen de leden van de MR zich herkiesbaar stellen. De MR denkt mee met het team en het bestuur en behartigt de belangen van de ouders.

Heiloo

Teamleden: Jaap Nijhof (voorzitter), Coralie Manson

Ouders: Victor Poppelaars