Privacyverklaring Stichting Scholen van het Rozenkruis

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt SSvhR zich aan de relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswet AVG en de onderwijswetgeving. Ons volledige privacyreglement kunt u hier downloaden.