Leerlingenzorg

In het kader van het leerlingvolgsysteem wordt ieder jaar per groep een groepsplan gemaakt. Het groepsplan bevat drie moeilijkheidsniveaus, zodat iedere leerling op eigen niveau kan werken, terwijl toch een klassikale lijn behouden blijft. Dit wordt het ononderbroken leerproces genoemd. Als de leervraag van een leerling op een bepaald punt buiten de drie niveaus valt, wordt voor de leerling een handelingsplan gemaakt voor dat bepaalde punt. Dit plan bevat een omschreven doel, vervolgstappen en toetsingsmogelijkheden. Het handelingsplan wordt door de leerkracht gemaakt, onder toezicht van de interne begeleider en in afstemming met de ouders. De leerkracht voert het handelingsplan uit in de klas. Het beschreven doel en het bereikte resultaat worden tijdens evaluaties met ouders en leerkrachten besproken. Het handelingsplan heeft als doel dat het kind na het afronden van het stappenplan weer mee kan draaien in het klassikale groepsplan, op het eigen niveau.

Als de leervraag van een leerling op alle leergebieden buiten de niveaus van het groepsplan valt, wordt een individuele leerlijn opgezet. Dit heeft als bedoeling om tenminste op het niveau van groep zes uit te stromen naar het vervolgonderwijs.

De leerlingenzorg is vastgelegd in het zorgondersteuningsplan. Hierin zijn onder andere het dyslexieprotocol, het zorgprofiel en het gedragsprotocol (inclusief pestprotocol) te vinden. Het zorgondersteuningsplan is te vinden via de link Zorgondersteuningsplan.