Contact JvR School Heiloo

Privacyverklaring Stichting Scholen van het Rozenkruis

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt SSvhR zich aan de relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswet AVG en de onderwijswetgeving. Ons volledige privacyreglement kunt u hier downloaden.

Voor vragen over passend onderwijs verwijzen wij u graag naar het Oudersteunpunt van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland. 

Via onderstaand formulier kunt u contact met ons opnemen of kinderen aanmelden.

JvR School Heiloo
Trompenburg 49
1852 CC Heiloo
Telefoonnummer: 072-5338286
Gsm-nummer: heiloo@jvrschool.nl

Ouder / verzorger gegevens

Ouder / verzorger 2

Gegevens kinderen

Kind 2
Kind 3