Sociale vorming

In het sociale verkeer leert het kind zichzelf kennen in relatie tot zijn omgeving. Op allerlei momenten van de dag vraagt dit de aandacht van de leerkracht. Maar ook wordt op gezette tijden gericht vorm gegeven aan de sociale ontwikkeling van de kinderen.
Zo wordt in de kring, vaak naar aanleiding van een gebeurtenis of het voorgelezen verhaal, gesproken over hoe om te gaan met het genoemde onderwerp. Ook leren de kinderen binnen het projectonderwijs samenwerken, hulp vragen en helpen. Daarnaast hebben de leerlingen allerlei taken. Oudere kinderen lezen voor aan de kleuters, in de combinatieklas helpen de oudsten de jongsten, of de kinderen van de bovenbouw brengen op toerbeurt thee rond aan de leerkrachten. Zo ontwikkelen de kinderen een gevoel van solidariteit, medeverantwoordelijkheid en zelfstandigheid in denken en handelen.

Voor het toetsen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen gebruikt de school de methode: “Kinderen en hun Sociale Talenten”. In het najaar en voorjaar wordt een score ingevuld op het sociaal-emotionele gebied. Voor de kinderen die laag scoren of hierop uitvallen, gebruikt de school lessen uit deze methode, die als doel hebben de ontwikkeling van het kind te bevorderen en eventueel het sociaal-emotionele klimaat in de groep te verbeteren. Indien zich pestgedrag voordoet, wordt het pestprotocol ingezet. Dit is te vinden in het Zorgondersteuningsplan.

 

Ook in de dramales wordt gewerkt met sociaal-emotionele thema’s. Kinderen worden gestimuleerd hun expressieve vaardigheden te ontwikkelen. Indien zich specifieke thema’s voordoen op sociaal-emotioneel gebied, wordt onder meer drama ingezet om inzicht te verkrijgen in de problematiek.