Dagopening & tempeldienst

DAGOPENING

Iedere lesdag starten de kinderen met een dagopening. In de kring wordt een verhaal voorgelezen, dat op een of andere wijze aan de drie levensvragen refereert. Sprookjes en tal van jeugdboeken beantwoorden aan dit doel. Na het verhaal wordt een lied gezongen uit de liedbundel die is geschreven voor de jeugd van het Rozenkruis. Aansluitend mogen de kinderen twee keer per week hun eigen ervaringen delen in de kring.

TEMPELDIENST

Vier maal per jaar beginnen de kinderen hun schooldag in de zogeheten tempel, in  centrumgebouw van het Rozenkruis te Alkmaar. Ouders zijn hierbij elk jaar minimaal 1 keer van harte uitgenodigd.
De tempel is een lichte, rustige ruimte, waar kinderen, leerkrachten en ouders in stilte naar binnen gaan. De stilte symboliseert het stil worden van de gedachten en emoties. In een korte bijeenkomst, door leerkrachten geleid, worden kaarsen aangestoken en een kinderverhaal gelezen. Ook deze verhalen refereren aan de drie levensvragen. Tijdens de bijeenkomst worden liedjes gezongen uit de liedbundel die is geschreven voor de jeugd van het Rozenkruis.


Tempeldiensten vormen het begin en einde van het schooljaar en worden tevens gehouden vlak voor de kerst- en paasvakantie. Nieuwe ouders krijgen gelegenheid om voor de bijeenkomst een kijkje in de tempel te nemen en uitleg te krijgen