Combinatiegroepen

In de combinatieklas is ieder kind een keer de jongste en de oudste. Kinderen leren zelfstandig werken en samenwerken. Ze leren hulp vragen en helpen.
Ook leren ze om bepaalde taken en verplichtingen te aanvaarden. De Jan van Rijckenborghschool heeft vier combinatiegroepen; groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Deze staan elk onder leiding van één of twee groepsleerkrachten. Elke combinatiegroep heeft een eigen klaslokaal. De groepen krijgen apart van elkaar instructie. Deze wordt zelfstandig of in kleine groepjes uitgewerkt. Wanneer het nodig is begeleidt de leerkracht leerlingen individueel of met een paar tegelijk.