Cognitief onderwijs

De Jan van Rijckenborghschool biedt de cognitieve vakken aan via lesmethodes die wij passend vinden bij onze vorm van onderwijs. Deze voldoen aan de kerndoelen en regelmatig wordt hierover geevalueerd. Lezen, schrijven, taal en rekenen vormen vanaf groep 3 een dagelijkse vaste taak.
De instructies worden individueel of in groepjes gegeven. Tijdens het werken is een rustige en gestructureerde sfeer noodzakelijk. Duidelijke regels en afspraken in de klas helpen hierbij. De lesmethodes worden regelmatig geëvalueerd en bijgewerkt met de nieuwste versie.

 

De school wil de kinderen een ononderbroken leerproces aanbieden. Dat houdt in dat de stof in drie verschillende moeilijkheidsgraden wordt aangeboden, zodat ieder kind zich kan ontwikkelen op het eigen niveau, maar er toch een klassikale lijn wordt aangehouden.

 

Daarnaast is er passend aanbod middels Remedial teaching en levelwerk voor de leerlingen die daarvoor in aanmerking komen.