Algemene Zaken

Doorlopend rooster en Overblijven

Alle kinderen van de Jan van Rijckenborghschool blijven tussen de middag op school en eten hun zelf meegebrachte lunch in hun eigen klaslokaal. Dit wordt begeleid door overblijfouders. De kleuters hebben een uur pauze en spelen apart. De hogere groepen hebben een half uur pauze.

Schooltijden en Naschoolse opvang

De schooltijden op de Jan van Rijckenborghscholen zijn als volgt:

Maandag                  08.45 – 14.45 uur
Dinsdag                    08.45 – 14.45 uur
Woensdag                 08.45 – 12.30 uur
Donderdag                08.45 – 14.45 uur
Vrijdag                     08.45 – 14.45 uur

De tijden van de middagpauze zijn als volgt: 

groep 1 en 2             12.00 – 13.00 uur
groep 3 t/m 8           12.30 – 13.00 uur

Groep 1-2 is woensdag vrij. 

 

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdragen in 2016-2017 bedraagt €75,00 per kind. De bijdrage wordt geïnd door het administratiekantoor Dyade te Amersfoort. Om hen niet te belasten met incassowerkzaamheden vraagt de school aan de ouders om de factuur binnen 14 dagen te voldoen. De factuur wordt in september verstuurd.

Ouderavonden

Bij de aanvang van het schooljaar is er een algemene ouderavond, waarop de ouders informatie krijgen op schoolniveau. Er wordt terug gekeken naar de onderwijsvernieuwingen en verbeteractiviteiten van het voorgaande schooljaar. De plannen voor het nieuwe schooljaar worden bekend gemaakt. De Intern begeleider belicht de structuur van de leerlingenzorg. Ook kan er informatie worden gegeven over nieuwe lesmethodes of didactische werkvormen. Verder worden de ouders voorgesteld aan de medezeggenschapsraad, het overblijfcollectief, het hoofdluispreventieteam en de sportcommissie.

Open dagen

Ieder voorjaar is er een open dag, ieder najaar zijn er twee inloopdagen.

Team

Leerkrachten

Op beide Jan van Rijckenborghscholen staan 1 of 2 groepsleerkrachten voor de klas. De vakleerkrachten beeldende vorming, drama (Heiloo) en bewegingsonderwijs (Hilversum) geven les op beide scholen. De scholen beschikken over een aantal breed inzetbare invalleerkrachten.

Organisatie

Stichting Scholen van het Rozenkruis

Het stichten en onderhouden van de Jan van Rijckenborghscholen gaat uit van de Stichting Scholen van het Rozenkruis. Het bestuur van de Stichting Scholen van het Rozenkruis is verantwoordelijk voor de scholen in Heiloo en Hilversum. Het bestuur van de Stichting Scholen van het Rozenkruis wordt aangesteld door een Raad van Toezicht. Zowel in de Raad van Toezicht als het bestuur van de Stichting Scholen van het Rozenkruis hebben leden van het Rozenkruis zitting.